Uw sportpark een wijkfunctie laten vervullen?

Exploitatie verbeteren van uw huidige sportaccommodatie?

Verenigingen en zorgaanbieders beter laten samenwerken?

Kunnen we helpen?

U kunt ons inschakelen voor allerlei programma’s, projecten en prille initiatieven; voor strategisch management, gebiedsmanagement, beleid, advies, projectleiding en uitvoering.

Melger en Jaap  vormen samen het Sportplanbureau. Wij werken samen met een netwerk van experts op het gebied van sport, onderwijs, gezondheid, welzijn, onderhoud en beheer. Daarnaast hebben wij een netwerk op het gebied van juridische, fiscale en financiële zaken. Lees meer

Dit kunnen we voor u betekenen

Houdt u zich bezig met beleid of uitvoering op het gebied van sport bij een gemeente, provincie, sportbond, onderwijsinstelling of bedrijf? Dan denken wij graag met u mee. Lees meer

Ontwikkelingen en nieuws vanuit de verschillende thema’s vindt u in onze nieuwsbrief, schrijf u in!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Ambitie

‘Sport een grotere maatschappelijke rol laten spelen in Nederland, vanuit onze passie en kennis van sport’.

 • Stimuleren van sporten en bewegen in de stedelijke omgevingen
 • Inspireren, adviseren en uitvoeren
 • Waardevolle projecten initiëren en realiseren.

Van daaruit hebben we het Vivaldi-principe ontwikkeld. Lees meer

Onze thema’s

Sport en Onderwijs
U komt meer te weten dan u dacht.
Sport & ruimtelijke ontwikkeling
Overwin weerstand en bereik een coöperatieve houding.
Sport en gezondheid
Hoe goed een plan ook is, de uitvoering bepaalt het succes.
Sport als doel
Uw sportpark kan veel meer zijn dan een locatie waar gesport wordt.
Sport & Vastgoed
Overweeg alle trends en alternatieven.
Publiek Private Samenwerking (PPS)
Ontdek de mogelijkheden als private en publieke partijen samen investeren.
Asset management
Leg uw afspraken optimaal en uniform vast.

Dit zijn onze opdrachtgevers

Testimonials

 • Het Sportplanbureau heeft een prominente rol gespeeld in het voorbereiden en laten functioneren van het sportparkmanagement op sportpark Willem Alexander en sportpark Harga te Schiedam. Door het demonstreren van vasthoudendheid, doorzettingsvermogen  en creativiteit tijdens het gehele proces van bouw, oplevering en activeren van het sportpark management heeft de gemeente Schiedam een solide basis om in de komende decennia een ondernemende sportpark exploitatie te voeren.

  Cees Roos Teamleider sport gemeente Schiedam
 • "Jaap je bent een inspirerende persoonlijkheid. Je hebt met het realiseren van een ondernemende sportpark exploitatie op sportpark Willem Alexander  iets op de kaart gezet wat haast niet mogelijk was. Complimenten."

  Yde Dagstra Directeur/Bestuurder KomKids
 • Sportplanbureau voerde het sportparkmanagementconcept in op sportpark de Eendracht. Dat deden zij in opdracht van het stadsdeel Nieuw-West en DMO Sport Amsterdam. Zij hebben er als kwartiermakers voor gezorgd dat het sportparkmanagementconcept geaccepteerd is door de ambtelijke organisatie. Zij verdienen een compliment voor hun creativiteit en vasthoudendheid in dit project. Zonder hun energie hadden wij dit resultaat niet bereikt.”

  Edward Moyle afdelingshoofd Beleid & Advies, Gemeente Amsterdam (stadsdeel Nieuw-West)
 •  “Sportplanbureau heeft het projectleiderschap van de crossmedials campagne rond het Nederlands damesvolleybalteam goed afgerond. Met goed resultaten, binnen de tijd, binnen het budget en in goede samenwerking met alle betrokken partijen. Onze overwogen keuze voor Sportplanbureau werd hiermee bevestigd. Sportplanbureau liet scherpte en vasthoudendheid zien in dit project. Ze hebben kennis van de markt en een plezierige professionele houding.”

  Martin Kersbergen manager Corporate Communications bij DELA
 • “Sportplanbureau kijkt goed naar de ontwikkelingen die er in de sport gaande zijn. Het planmatig aanpakken van het sportieve fundament van de sport is een waardevolle bijdrage voor de sportontwikkeling in Nederland.”

  Joop Alberda coach Nederlands herenvolleybalteam Atlanta 1996, olympisch kampioen. Voormalig chef de mission olympische equipe
 • Ons doel is om sportverenigingen in Den Haag te versterken. We gaven Sportplanbureau de opdracht om jeugdsportcoördinatoren te werven en aan te stellen en om advies te geven over de opzet van een werkorganisatie. Zij hebben dit naar volle tevredenheid van ons bestuur gedaan. Het hele bestuur kijkt met genoegen terug op de samenwerking met Sportplanbureau.”

  Mr. Hans van Ginkel voorzitter SDWH