Contractmanagement en toepassen Btw-voordeel

Afspraken tussen gemeente en sportverenigingen zijn vaak niet schriftelijk vastgelegd. Of de gebruiksovereenkomsten zijn niet meer up-to-date. Wij zorgen graag voor optimale en uniforme afspraken én koppelen ze aan het Sportbesluit, zodat u een btw-voordeel heeft.

Overeenkomsten op maat
Eerst inventariseren we welke overeenkomsten u heeft en of deze up-to-date zijn. Zo nodig maken we formats voor nieuwe overeenkomsten die passen bij het beleid van de gemeente. We begeleiden graag net zo lang totdat de overeenkomsten tussen gemeente en gebruikers van de sportaccommodatie ondertekend zijn.

6% btw betalen, 21% btw aftrekken
Geeft u als verhuurder gelegenheid tot sportbeoefening? Dan mag u 21% btw verrekenen op uw aanleg- en investeringskosten. Dat is bepaald in het Sportbesluit. Graag onderzoeken we of u aan alle voorwaarden voldoet van het Sportbesluit. Zo ja, dan verwerken we dit in de formats voor uw overeenkomsten en leggen deze ter goedkeuring voor aan de Belastingdienst. U kunt hier veel voordeel mee halen!

Onze voorbeelden van contractmanagement en toepassen btw-voordeel

Gemeente Amsterdam
Gemeente Schiedam
Gemeente Soest