Onderzoek en advies

Goed onderzoek van de situatie of de markt is cruciaal. We voeren graag verkennende gesprekken en interviews en schrijven een adviesrapport. Dit kan ook een second opinion zijn. Denk aan advies…

… over nationale trajecten (zoals buurtsportcoaches)
… over publiek private samenwerking in de sport
… over alternatieve beheervormen van gebieden en sportaccommodaties
… over wijkgerichte aanpak en integraliteit (zoals multifunctionele sportaccommodaties)
… over de combinatie van functies van mensen en bestemming van gebouwen en gebieden

Tot de kern van de zaak

  • Hoe zien uw contracten er juridisch uit?
  • Wat zijn de eigendomsverhoudingen in het gebied?
  • Wie betaalt wat?
  • Hoe worden afspraken nagekomen en gecontroleerd?

Dit zijn nog maar een paar vragen waar we mee beginnen. Door dit goed te onderzoeken, dringen we snel door tot de kern van de zaak. U komt ongetwijfeld meer te weten dan u oorspronkelijk had gedacht.