Integraal denken zonder beperkingen

Dit zijn wij

Sporters met verstand van bouwen, exploitatievraagstukken en ruimtelijke ontwikkeling. Onafhankelijk, geïnteresseerd en omgevingsbewust. Creatieve geesten met een drang naar resultaat. Direct, betrokken en sociaal. Onze startvraag is: wat als we het niet doen?

Onze missie
Sport een grotere maatschappelijke rol laten spelen in Nederland, vanuit onze passie en kennis van sport. Dat doen we door bewegen, gezondheid, onderwijs en welzijn te koppelen.

Onze inspiratie
De emotie van het spelende kind, de tevreden ouder en iedereen die wil bewegen.

Ons uitgangspunt
We bieden kansen aan verenigingen, overheidsinstellingen en private partijen. Maar de gebruiker staat altijd centraal!

Onze benadering
Al onze projecten benaderen we met emotionele intelligentie, passie voor de sport, een no nonsense aanpak én plezier in ons werk. We houden graag een persoonlijke band met onze opdrachtgevers.

Visie

‘Sport een grotere maatschappelijke rol laten spelen in Nederland, vanuit onze passie en kennis van sport’. Dat is onze visie. Van daaruit hebben we het Vivaldi-principe ontwikkeld.

Het Vivaldi-principe
Ons streven is om de openbare ruimte multifunctioneel te benutten in alle jaargetijden; door alle leeftijden en op alle momenten van de dag. In een vitale, duurzame omgeving in de buurt willen we kinderen ongemerkt laten bewegen. Tieners een plek geven. Ouderen mobiliseren. Banen creëren. En de gebruikers beschikking geven over gezond eten en groene energie. We noemen dit het Vivaldi-principe.

Vier stappen
Het Vivaldi-principe gaat uit van de volgende stappen:

  1. U vraagt ons mee te denken over de ontwikkeling van een gebied.
  2. We ontwikkelen een vitaliteitsprogramma voor het gebied.
  3. We leggen verantwoordelijkheden voor alle organisatievormen vast.
  4. We analyseren aan welke voorzieningen er behoefte is.