Gebiedsmanagement voor Sportas

De Sportas is een gebied om te bewegen, te sporten en te ontmoeten. Het loopt van het Vondelpark, naar het Olympisch Stadion via de bosbaan naar het Amsterdamse Bos. De gemeente Amstelveen en stadsregio Amsterdam willen er een unieke locatie maken met sportgerelateerde instellingen, waar topsport en breedtesport samenkomen.

Gemakkelijk van de stad naar het bos
Wij zijn verantwoordelijk voor het programmabureau. De Sportas moet veilig en (digitaal) bereikbaar zijn. Maar ook aantrekkelijk om te verblijven. Daarnaast zorgen we voor activiteit en communicatie. Voor ons een fantastisch project om hardware (infrastructuur) aan software (inhoud) te koppelen.

Al veel bereikt

 • nieuwe verbindingen (onderdoorgang Zuidas)
 • getekend convenant voor een breder fietspad (voor bijvoorbeeld hardlopers en skeelers)
 • meer verlichtingsplekken (om kinderen van het hockeyveld veilig naar huis te laten fietsen)
 • publiekswifi in het Olympisch Stadion
 • bootcampelementen
 • drinkwaterpunten
 • zwemsteigers bij buitenzwemplekken (in overleg met zwembonden)
 • multisportabonnementen (mijnsportas.nl)

Kijk ook op de facebookpagina van de Sportas.

Buurtsportcoaches voor de hele gemeente

De gemeente Amsterdam wilde meer verbinding tussen onderwijs en sportverenigingen. Ze dachten aan buurtsportcoaches, die na schooltijd 2 uur met kinderen sporten.

Samen buurtsportcoaches aanstellen
65 mensen meldden zich in eerste instantie aan om van hobby hun beroep te maken! We lieten hen een plan schrijven en namen 35 buurtsportcoaches aan. Inmiddels werken er 100 buurtsportcoaches in de gemeente Amsterdam. Zij maken sport mogelijk voor elk kind. De gemeente en rijksoverheid financieren dit initiatief.

Kwartiermaken voor samenwerken op ‘t Loopveld

Acht clubs die niet samenwerken op een sportpark… dat kan beter dacht stadsdeel Zuid.

Samenwerken en multifunctioneel gebruik
We organiseerde verenigingsavonden en zetten een platform op voor gebruikers van sportpark ‘t Loopveld. Dat bevorderde de samenwerking. Ook brachten we onderwijs, private partijen en een voetbal- en hockeyschool naar het park.

Winstgevender door nieuwe contracten
We maakten formats voor gebruikersovereenkomsten, huurovereenkomst en algemene voorwaarden zodat zij voldeden aan het Sportbesluit. Voor de gemeente een belangrijk besluit, omdat ze hierdoor 21% btw mogen verrekenen op de aanleg- en investeringskosten van het sportpark.

Marktconsultatie en aanbesteding voor Watersportcentrum Sloterplas

Stadsdeel Nieuw-West wilde het Watersportcentrum Sloterplas weer financieel gezond maken. Ze vroegen zich af welke mogelijkheden voor exploitatie er waren.

Van marktconsultatie…
We onderzochten welke private partijen interesse hadden in de exploitatie van het Watersportcentrum Sloterplas. Dat hield in:

 • partijen selecteren
 • vragenlijsten opstellen
 • proces begeleiden
 • marktconsultatieverslag schrijven
 • advies geven over politieke besluitvorming over aanbesteding

… naar succesvolle exploitatie
Acht partijen beantwoordden onze vragen en presenteerden hun plan. Op basis daarvan kozen we samen met de gemeente 1 partij. Deze partij zorgt er nu al jaren voor dat het Watersportcentrum weer floreert!

Invoering sportparkmanagement op De Eendracht

Het sportpark De Eendracht van 22 hectare werd nauwelijks gebruikt. Stadsdeel Nieuw-West wilde er een multifunctioneel sportpark realiseren als pilot voor de hele gemeente.

Sportparkmanagement: van kwartiermaken en organiseren …
Wij brachten onderwijs, private partijen en sportverenigingen samen. Op dit moment maken 10 sportverenigingen gebruik van het sportpark, sporten er basisschoolkinderen, worden er evenementen georganiseerd, werken er zzp’ers en is er een fietsenmaker actief!

… tot contracteren
We doorliepen alle fases van het strategisch sportparkmanagement. We hebben de stichting opgezet, een sportparkmanager, Raad van Toezicht en een team beheer en onderhoud aangesteld. En tot slot alle overeenkomsten en contracten opgesteld.

Lees hier meer over ons concept ‘sportparkmanagement’.

Wat

Reactie afdelingshoofd Beleid & Advies van gemeente Amsterdam

Advies voor bestuur Bijlmerpark

Stadsdeel Zuid-Oost wilde weten hoe een externe partij dacht over een bestuursmodel voor het sportpark Bijlmerpark. Wij schreven een hiervoor een advies voor burgemeester en wethouders.

Onderzoek exploitatie sportaccommodatie in Amsterdam

Stadsdeel West wilde een betere organisatie en financieel beleid van hun sportaccommodaties. Het ging om een zwembad, een sportcentrum, een sporthal en 4 sportparken.

Van analyse…
We startten met een analyse van de huidige exploitatie van de sportaccommodaties. We spraken ambtenaren en gebruikers, bezochten de locaties en bestudeerden beleidsstukken en onderzoeken. Op basis daarvan deden we het stadsdeel verschillende aanbevelingen om meer ondernemend te denken en handelen.

… tot onderzoek naar alternatieve exploitatievormen
Ook onderzochten we de mogelijkheden voor interne verzelfstandiging, externe verzelfstandiging of volledige privatisering.

leiden