leiden

Voetbal Vitaal

Vitale voetbalclubs. Dat was de wens van de gemeente Leiden!

Hardware koppelen aan software
Aan ons de taak om een ruimtelijke onderlegger vast te stellen. Met alle 14 clubs spraken we over hun wensen en de mogelijkheden. Welke club kan waar nieuwe dingen doen? Hoe kunnen ze het beste renderen? Dit leidde uiteindelijk tot een herschikking van de velden. 7 velden minder waren nodig voor voetbal en er ontstond ruimte voor rugby, hockey en korfbal.

Tennisverenigingen zelfstandig verder

De Raad van de gemeente Leiden besloot dat alle verenigingen hun sportaccommodatie in eigen beheer mogen uitvoeren. Mogen, niet moeten.

Vier tennisverenigingen willen wel
Vier tennisverenigingen in Leiden willen hun tennisvelden in eigen beheer houden. Inclusief het beheer en onderhoud. Wij onderzoeken onder welke voorwaarden dat mogelijk was en welke juridische, fiscale, financiële en organisatorische aspecten meespelen. Tot slot regelen we de contracten.

Overzichtelijke tarieven

Bij de exploitatie van de zwembaden in 2015 in Leiden is een tekort ontstaan waarbij het voorstel was om alle tarieven voor de sportverenigingen in Leiden met 5% tot 10% te verhogen. Op basis hiervan is een benchmark uitgevoerd om te kunnen beoordelen of een dergelijke tariefsverhoging realistisch is. Uit de uitgevoerde benchmark is gebleken dat Leiden relatief al hoog zit qua tarieven voor de binnensport- en buitensportaccommodaties in vergelijking met omliggende gemeenten en de vier grootste gemeten. Uiteindelijk is geadviseerd en besloten om geen algehele tariefsverhoging voor alle verenigingen door te voeren in Leiden, maar alleen de prijzen van de individuele zwemkaartjes te verhogen.

Aanleg van nieuwe velden

De gemeente Leiden wilde een nieuwe hockey-, voetbal en korfbalveld kunstgras.

Spin in het web
Bij de aanleg van nieuwe velden zijn veel partijen betrokken. Wij zorgen dat alle partijen elkaar vinden en op elkaar aansluiten. Van besluit, raming, aanbesteding tot uitvoering!

swsdh