schiedam

Gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam had behoefte aan advies over de exploitatie van hun sportparken.

Kwartiermaken en sportparkmanagement
We schreven een adviesrapport over de keuze tussen exploitatie van de sportparken via de gemeente, externe partijen of via private partijen. De gemeente koos voor externe partijen via stichtingen. Wij gingen in gesprek met verenigingen over de mogelijkheden op de sportparken. Vervolgens brachten we onderwijs, verenigingen en private partijen bij elkaar. Inmiddels zijn er 2 nieuwe accommodaties met 14 sportvelden, een atletiekbaan, 3 danszalen, een parkeergarage en een praktijk voor fysiotherapie.

Twee stichtingen met een eigen exploitatiebegroting
Wij wierven een Raad van Toezicht, een sportparkmanager en sportparkbeheerders die samen sportpark Willem-Alexander en sportpark Harga-Noord exploiteren. Dat doen ze via twee stichtingen. Ook zorgden we voor het vastleggen van de organisatievorm en stelden we de bijbehorende contracten en overeenkomsten op. Natuurlijk voldoen deze aan het Sportbesluit, waardoor zij de btw op de aanleg- en investeringskosten van beide sportparken kunnen verrekenen.

nevobo