Gemeente Soest

De gemeente Soest vroeg ons de gebruiksovereenkomsten, algemene voorwaarden en huurovereenkomsten rond hun sportaccommodaties onder de loep te nemen.

In lijn met Sportbesluit van de Belastingdienst
Niet alleen is het goed om afspraken te optimaliseren en uniform te maken, ook is het belangrijk om deze gebruiksovereenkomsten te koppelen aan het Sportbesluit. De Sportfederatie Soest, de gemeenteraad én de Belastingdienst keurden de overeenkomsten goed. Dat laatste betekent dat de gemeente 21% btw kan verrekenen op de investeringen voor de velden en binnensportaccommodaties.