• Het Sportplanbureau heeft een prominente rol gespeeld in het voorbereiden en laten functioneren van het sportparkmanagement op sportpark Willem Alexander en sportpark Harga te Schiedam. Door het demonstreren van vasthoudendheid, doorzettingsvermogen  en creativiteit tijdens het gehele proces van bouw, oplevering en activeren van het sportpark management heeft de gemeente Schiedam een solide basis om in de komende decennia een ondernemende sportpark exploitatie te voeren.

  Cees Roos Teamleider sport gemeente Schiedam
 • "Jaap je bent een inspirerende persoonlijkheid. Je hebt met het realiseren van een ondernemende sportpark exploitatie op sportpark Willem Alexander  iets op de kaart gezet wat haast niet mogelijk was. Complimenten."

  Yde Dagstra Directeur/Bestuurder KomKids
 • Sportplanbureau voerde het sportparkmanagementconcept in op sportpark de Eendracht. Dat deden zij in opdracht van het stadsdeel Nieuw-West en DMO Sport Amsterdam. Zij hebben er als kwartiermakers voor gezorgd dat het sportparkmanagementconcept geaccepteerd is door de ambtelijke organisatie. Zij verdienen een compliment voor hun creativiteit en vasthoudendheid in dit project. Zonder hun energie hadden wij dit resultaat niet bereikt.”

  Edward Moyle afdelingshoofd Beleid & Advies, Gemeente Amsterdam (stadsdeel Nieuw-West)
 •  “Sportplanbureau heeft het projectleiderschap van de crossmedials campagne rond het Nederlands damesvolleybalteam goed afgerond. Met goed resultaten, binnen de tijd, binnen het budget en in goede samenwerking met alle betrokken partijen. Onze overwogen keuze voor Sportplanbureau werd hiermee bevestigd. Sportplanbureau liet scherpte en vasthoudendheid zien in dit project. Ze hebben kennis van de markt en een plezierige professionele houding.”

  Martin Kersbergen manager Corporate Communications bij DELA
 • “Sportplanbureau kijkt goed naar de ontwikkelingen die er in de sport gaande zijn. Het planmatig aanpakken van het sportieve fundament van de sport is een waardevolle bijdrage voor de sportontwikkeling in Nederland.”

  Joop Alberda coach Nederlands herenvolleybalteam Atlanta 1996, olympisch kampioen. Voormalig chef de mission olympische equipe
 • Ons doel is om sportverenigingen in Den Haag te versterken. We gaven Sportplanbureau de opdracht om jeugdsportcoördinatoren te werven en aan te stellen en om advies te geven over de opzet van een werkorganisatie. Zij hebben dit naar volle tevredenheid van ons bestuur gedaan. Het hele bestuur kijkt met genoegen terug op de samenwerking met Sportplanbureau.”

  Mr. Hans van Ginkel voorzitter SDWH