Jaap VosCompagnon

Over Jaap

Vanwege zijn lange professionele (beach) en volleybalcarriere weet Jaap hoe het is om onder druk te presteren. Hij zag in verschillende landen hoe sportorganisaties functioneren. Deze ervaring komt hem als projectleider nog dagelijks van pas.

Rollen
Jaap kan verschillende rollen vervullen. Als programma manager en als projectleider is Jaap verantwoordelijk voor het strategisch sportmanagement en sportinhoudelijke kant van projecten. Hij overziet of een project uitvoerbaar is op het gebied van bewegen, gezondheid, onderwijs, welzijn, breedtesport en topsport. Exploitatie van gebieden en gebouwen en daarbij een verbindende rol spelen tussen de verschillende adviseurs en architecten is zijn specialiteit.

Scherp en enthousiast
Jaap ziet een leidende rol voor sportorganisaties in de toekomst. Hij denkt vanuit de belevingswereld van kinderen en ouders. En met zijn scherpte en enthousiasme is hij ins staat elk project vlot te trekken.

Sport, sport, sport
Jaap deed de ALO en studeerde beleid, management en organisatie. Hij was eventmanager en docent Sportmanagement aan de Hogeschool Inholland, algemeen directeur van DELA/Brother Martinus, penningmeester van Beachvolleybal strand en commentator van Eurosport. In 2019 heeft Jaap het Sport Leadership Program aan de Nyenrode Bussinesschool met goed gevolg afgerond.

Vader, sporter en vrijwilliger
Jaap is voormalig voorzitter van de speeltuinvereniging Floragaarde. Nu steekt hij zijn tijd in VC Spaarnestad de volleybal vereniging in Haarlem, waar hij woont met zijn vrouw en twee kinderen. In zijn vrije tijd volleybalt hij nog steeds graag, zowel binnen als buiten!