Publiek Private Samenwerking (PPS)

Steeds vaker zien we private en publieke partijen samen investeren. Wij helpen u graag om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken en te begeleiden.

Meer vrijheid
Bij een PPS-constructie richt u zich niet op de inhoud, maar alleen op het einddoel. U geeft de marktpartijen dus meer vrijheid dan bij een openbare aanbesteding of overheidsbesteding. De marktpartij bepaalt zelf de uitvoering. U contracteert de marktpartij voor een langere periode om niet alleen te ontwerpen en te bouwen, maar vaak ook om het project te financieren.

Denken in mogelijkheden
Niet alleen helpen we u graag met de marktconsultatie, maar ook met de aanbesteding en juridische vastlegging.