Sport & Onderwijs

Sport & Onderwijs

Het onderwijs zorgt ervoor dat alle jongeren in aanraking komen met sport. Het ligt voor de hand hier blijvend in te investeren. De leraren L.O. zijn van nature geen bouwers van accommodaties. Sportverenigingen evenmin.

De financiële basis vanuit de onderwijsfinanciering in combinatie met ‘sportgeld’ bieden mooie kansen. In het organiseren van de exploitatie zit de crux.

Denken in mogelijkheden
Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Wij denken niet alleen in traditionele oplossingen, maar kijken naar trends en alternatieven. Vanuit dat oogpunt kijken we wat er mogelijk is in de markt. Ook de aanbesteding en selectie organiseren we graag voor u of doen we samen met u.

Onze voorbeelden van marktconsultatie

Gemeente Amsterdam
Gemeente Delft