Sportparkmanagement

Uw sportpark kan veel meer zijn dan een locatie waar je kunt sporten. Uw sportpark is een kans om sport in een brede maatschappelijke context te plaatsen. Door de ruimte multifunctioneel te benutten: voor sport, maar ook voor kinderopvang, ouderenactiviteiten, groen en beheer, kantines, ongebonden sporters of andere ondernemingen en verenigingen. Iedereen kan er terecht. In alle jaargetijden, voor alle leeftijden en op alle momenten van de dag!

Integratie is de toekomst!
Die integratie van sport met andere maatschappelijke activiteiten is volgens ons de toekomst. Daarom hebben we het concept ‘sportparkmanagement’ ontwikkeld.

Onze definitie van sportparkmanagement is: een efficiënte sportparkorganisatie geleid door een sportparkmanager die met minder bestaande middelen een groter maatschappelijk rendement haalt via een zelfstandige beheervorm. Via integraal management wordt de hardware (de clubgebouwen, velden en hallen) gekoppeld aan software (gebruik, verenigingen, onderhoud) waardoor sportparken beter en efficiënter worden gebruikt en geëxploiteerd.

Lees meer op www.sportparkmanagement.info.

Onze voorbeelden van sportparkmanagement

Gemeente Amsterdam
Gemeente Schiedam