Sport & Recreatie

Sportaccommodaties kunnen meer zijn dan alleen een ruimte voor één sport. Door combinaties te maken met andere sporten en manieren van bewegen, ontstaan interessantere accommodaties met meer gebruik. De exploitatie brengt maatschappelijk en financieel meer op, de beschikbare ruimte wordt beter benut en de investering zit vooral in het verbeteren van de organisatie.

Met deze insteek voerden we projecten uit in:

  • sportparkmanagement
  • gebiedsmanagement

In de frontlijn sturen
‘The proof of the pudding is in the eating’. Hoe goed een plan ook is, de uitvoering bepaalt het succes. Juist daarom vinden we het belangrijk vanaf scratch aanwezig te zijn en pas te stoppen als de uitvoering naar tevredenheid verloopt.

Op alle niveaus
Laat u ons het project sturen? Dan kunt u rekenen op enthousiaste doorzetters die met alle niveaus in de organisatie goed kunnen omgaan. Van plantsoenbeheerder, teamleider tot en met directeur.