Sport & ruimtelijk ontwikkeling

Sport kan een enorme bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gebied. Belangrijk dat de timing (wanneer ontstaat er ruimte) en locatie goed zijn. Tijdens het proces van realiseren is het belangrijk om goede afspraken tbv de exploitatie te maken met de ruimtelijk ontwikkelaars. De trein dendert immers door. Met plezier vertellen wij u over de programma’s en projecten die we al gerealiseerd hebben.

Eén van de rollen die wij hierin kunnen vervullen is de rol van kwartiermaker. Dit kwamen wij vooral tegen.

Verzuiling en weerstand.

Bij projecten die nog niet eerder gerealiseerd zijn ontstaat vaak onbegrip en weerstand. Wij begrijpen die weerstand. Die weerstand om te buigen tot een coöperatieve houding bij stakeholders… dat is ons op het lijf geschreven!

Onbekend maakt onbemind.

Een kwartiermaker zorgt ervoor dat er begrijp ontstaat en dat de andere stakeholders het belang van sport, bewegen en gezondheid voor bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan inzien. Tevens brengt de kwartiermaker obstakels in kaart en maakt deze hanteerbaar voordat het project start.

Onze voorbeelden van kwartiermaken

Gemeente Amsterdam
Gemeente Schiedam
Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag
Gemeente Leiden
Sportzone Zeeburgereiland
Skatehal Amsterdam Noord
Sportas gemeente Amsterdam